प्रसङ्ग- ‘लिङ्गबोध’को अनुभव, अङ्क- दुई

(साहित्यपोस्टको स्तम्भ: प्रसङ्ग- ‘लिङ्गबोध’को अनुभव) जैविक लिङ्ग (Sex) र सामाजिक लिङ्ग (Gender) मा भिन्नता छ । जैविक लिङ्ग शारीरिक गुण हो भने सामाजिक लिङ्ग मानसिक गुण हो । जैविक लिङ्गको…

0 Comments