‘जहाँ प्रेम छ, त्यहाँ नाङ्गोपन छ’

पृथ्वी नाङ्गो छ । प्रकृति नाङ्गो छ । आकाश पनि नाङ्गै छ । ब्रह्माण्ड सिङ्गोमा नाङ्गो छ । यसैले सुन्दर छन् ती । निश्चल छन् ती । पवित्र छन् ।…

0 Comments