राष्ट्रिय बहस, कपुरी ‘क’ र विचौलिया

सबैभन्दा पहिले पुछारमा जानुहोस् ।.....जानुभयो ? ठिक छ ।  अब कुरा सुरु गरौँ । त्यस पहिले मलाई एउटा शेर सुनाउन मन छ । ‘सुनाऊ ?’ भनेर म सोध्ने वाला छैन…

0 Comments