जौन एलिया अर्थात् एक जंगली फूल !

सय्यद हुसैन जौन असगर, दुब्लो, पातलो शरीर, लामो कपाल, कालो चस्मासहित सेर पढ्ने शानदार व्यक्तित्व युवाहरूको लागि सायरी रक स्टार, सूफीयाना जुवानका लागि ‘हजरत जौन एलिया’, यारहरूका लागि ‘जानी जौन…

0 Comments