पुस्तक वार्ता: पुस्तक बिनाको जीवन शीर्षक बिनाको कविता जस्तो हो

१. हिजो आज कुन पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ ? मेरो छ्यासमिस छ । १० वटा जति सुरु भएका छन्, र कुनै पनि सकिएका छैनन् । नारायण ढकालको दुर्भिक्ष, Shehan Karunatilaka को…

0 Comments