भुईंमा पुस्तक, आकाश चुम्दै व्यावसायिक भवन !

केशर पुस्तकालयमा यतिखेर सरकारी कागजात धुल्याउने नियमहरू, २०२७ को पहिलो संशोधन नियमावली, २०७० विपरीत महत्त्वपूर्ण कागजात एवम्  पुस्तकहरूमा ‘घाममा सुकाइँदै छ ।’ ‘घाममा सुकाउनु’ नामक लोकोक्तिको मुलभाव ‘मिल्काउनु’ भन्ने हुन्छ…

0 Comments