तपाईँलाई मनपर्ने खेलहरू के-के हुन् ? बचपनतर्फ एकचोटि पुगेर फर्किनुहोस् न !

(शब्द सोपानको स्तम्भ, उक्ति-प्रतियुक्ति) एउटा रमाइलो प्रश्न, तपाईँलाई मनपर्ने खेलहरू के-के हुन् ? बचपनतर्फ एकचोटि पुगेर फर्किनुहोस् न । तपाईँले पब्जी खेल्नुभयो ?  बालापन..! एक विस्मयादिबोधक स्थिति । बालापन..? एक प्रश्नप्रश्वाचक अवस्थिति ।…

0 Comments