किन बढ्दै छ नेपालमा डढेलो? 

रिपोर्ट- राजु झल्लु प्रसाद र सुजन खनाल  सरकारको उदासीनता‚ कानूनी अस्पष्टता‚ जलवायु परिवर्तन‚ परम्परागत ज्ञान प्रयोगमा कमी लगायत कारणले नेपालमा डढेलोका घटना बढिरहेका छन्। लामो समय वर्षा नहुँदा ‘पीक सिजन’ नआउँदै देशका…

0 Comments