Read more about the article काल भैरवलाई चढाइएका बोकाहरूको हेरचाहको जिम्मेवारी कसको ?
A Black Goat climbing Kal Bhairav. Captured by Raju Jhallu Prasad. 8

काल भैरवलाई चढाइएका बोकाहरूको हेरचाहको जिम्मेवारी कसको ?

राजु झल्लु प्रसाद (राजेन्द्र भट्ट) पूर्वकथन: वसन्तपुर (हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर) पुगिरहनेहरूलाई एउटा कुरा थाहा हुनुपर्दछ, यहाँ टिकटक बनाउन निषेध छ । खैर, वसन्तपुर टिकटक बनाउन मात्रै पुग्नेहरूलाई यो एउटा…

0 Comments