प्राक्कथन: जो आफूलाई लेख्दछ, उसबारे दोस्रोले लेख्नु जरुरत छैन । प्राक्कथनप्रति प्रतिकथन : अफसोस, यतिबेला सायरहरू सेरको टाङ तोडिरहेका छन्, कम्मर सुमसुम्याइरहेका छन् र गाला मुसारिरहेका छन्, जुँगामा ताउ लगाइरहेका…

0 Comments